Learning Inclusivity  Emotional Intelligence  Self-Love

Intelligence Partnership là một dịch vụ tư vấn và giáo dục độc đáo chuyên về Trí tuệ cảm xúc, Bao hàm toàn thể và Yêu thương bản thân.

Intelligence Partnership làm việc với các cá nhân, trường phổ thông, trường đại học, các tổ chức khu vực công và tư nhân ở mọi quy mô và mức độ phức tạp.
Mục đích chính của IP là cung cấp kiến thức về trí tuệ cảm xúc, cải thiện chất lượng đời sống cảm xúc và văn hóa của cá nhân và tổ chức, trở thành người đồng hành trên con đường đi tới thịnh vượng và hạnh phúc bền vững của khách hàng.
Một trong những khái niệm chính của

Total Inclusivity

Đối tác Thông minh là “bao hàm toàn thể” có nghĩa là công nhận, đánh giá cao, bảo vệ và nuôi dưỡng các nhân bản đa dạng, bao gồm các nhân bản chủng tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục, tầng lớp, khuyết tật, tuổi tác, tôn giáo và ngôn ngữ.
Intelligence Partnership - Đối tác Thông minh sử dụng khái niệm

Self-Love/ Yêu thương bản thân trong tất cả các hoạt động của mình

Yêu thương bản thân có nghĩa là hiểu thấu bản thân, trân quý bản thân, chăm sóc bản thân, bảo vệ bản thân, trao quyền cho bản thân, từ đó cho phép bản thân thăng hoa và phát triển trong trạng thái thấu hiểu và hài lòng về chính mình.

Bao hàm toàn thể liên hệ như thế nào với Yêu thương bản thân?

Trạng thái cảm xúc lành mạnh nhất mà một cá nhân đạt được khi họ có thể đón nhận tất cả các khía cạnh nhân dạng của mình. Khi họ thực sự chân thật là chính con người họ và không còn hành xử theo những khuôn mẫu nhân dạng và quy ước xã hội.

Khi một người có thể đón nhận mọi khía cạnh của chính mình thì người đó có thể đón nhận tất cả các khía cạnh của người khác

Bà Vân Thị Thanh Bình

Programmes for 2024

Watch this space for information shortly to be posted about the IP Hanoi Children’s Summer Camp Programme for 2024 (June and July) or to reserve a discounted place for your child CONTACT us now.

Hiện tại không có sự kiện nào.

Mang lại Giải pháp trí tuệ cảm xúc cho hạnh phúc và sự phát triển của bạn