Học tập Bao hàm toàn thể Trí tuệ cảm xúc Tình yêu bản thân

Intelligence Partnership là một dịch vụ tư vấn và giáo dục độc đáo chuyên về Trí tuệ cảm xúc, Bao hàm toàn thể và Yêu thương bản thân.

Intelligence Partnership làm việc với các cá nhân, trường phổ thông, trường đại học, các tổ chức khu vực công và tư nhân ở mọi quy mô và mức độ phức tạp. Mục đích chính của IP là cung cấp kiến thức về trí tuệ cảm xúc, cải thiện chất lượng đời sống cảm xúc và văn hóa của cá nhân và tổ chức, trở thành người đồng hành trên con đường đi tới thịnh vượng và hạnh phúc bền vững của khách hàng.

Intelligence Partnership làm việc với các cá nhân, trường phổ thông, trường đại học, các tổ chức khu vực công và tư nhân ở mọi quy mô và mức độ phức tạp. Mục đích chính của IP là cung cấp kiến thức về trí tuệ cảm xúc, cải thiện chất lượng đời sống cảm xúc và văn hóa của cá nhân và tổ chức, trở thành người đồng hành trên con đường đi tới thịnh vượng và hạnh phúc bền vững của khách hàng.

Một trong những khái niệm chính của Intelligence Partnership

Bao hàm toàn thể có nghĩa là công nhận, trân quý, bảo vệ và nuôi dưỡng đa dạng các nhân bản, bao gồm các nhân bản chủng tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục, tầng lớp, khuyết tật, tuổi tác, tôn giáo và ngôn ngữ.

Intelligence Partnership Đối tác Thông minh sử dụng khái niệm Self-Love /Yêu thương bản thân trong tất cả các hoạt động của mình

Yêu thương bản thân có nghĩa là hiểu thấu bản thân, trân quý bản thân, chăm sóc bản thân, bảo vệ bản thân, trao quyền cho bản thân, từ đó cho phép bản thân thăng hoa và phát triển trong trạng thái thấu hiểu và hài lòng về chính mình.

Bao hàm toàn thểvà yêu thương bản thân liên hệ với nhau như thế nào?

Trạng thái cảm xúc lành mạnh nhất mà một cá nhân đạt được khi họ có thể đón nhận tất cả các khía cạnh nhân dạng của mình. Khi họ thực sự chân thật là chính con người họ và không còn hành xử theo những khuôn mẫu nhân dạng và quy ước xã hội. Khi một người có thể đón nhận mọi khía cạnh của chính mình thì người đó có thể đón nhận tất cả các khía cạnh của người khác

Trên cơ sở đó, người ấy đạt đến trạng thái yêu thương toàn thể bản thân mình.

Ms. Van Thi Thanh Binh

Cô Văn Thị Thanh Bình

dr-stephen-m-whitehead-update

Giáo sư tiến sĩ Stephen M. Whitehead

The IP Team

Chơi Video

Bài viết mới

Giải pháp trí tuệ cảm xúc cho hạnh phúc và sự phát triển của bạn